Rakennusliiton vierailijablogi

Mikä on vuokratyömarkkinoiden tulevaisuus?

Rakennusalan työehtosopimukset rajoittavat vuokratyövoiman käyttöä. Eri sopimuksissa on pieniä eroja, mutta kaikissa sopimuksissa käyttö on rajattu työhuippujen tasaamiseen. Tänä päivänä, kun halutaan rakentajia työmaalle, palkan maksaa usein vuokrafirma. Työhakupalvelut pullistelevat avoimia työpaikkoja henkilöstöpalvelua tarjoavissa yrityksissä. Käyttäjäyritys, pääurakoitsijat ja aliurakoitsijat on vähentänyt omaa henkilöstöään. Onkin harvinaista löytää työmaa, missä valtaosa työntekijöistä työskentelee talon kirjoilla. Työn teettämismuodoista […]

Lue lisää

Työllisyyspolitiikkaa à la Goebbels

Suomen hallitus on ryhtynyt päättäväisiin talkoisiin työllisyyden edistämiseksi. Johtavana ajatuksena on työttömien syyllistäminen omasta työttömyydestään. Rankaiseminen eli työttömyyskorvausten menettämisen uhka on avain työllisyysongelmaan, muistuttaa Natsi-Saksan kansanvalistus- ja propagandaministeri Joseph Goebbelsin taktiikkaa. Kun riittävän kauan asiansa oikeellisuutta valtamedian avulla toistaa, muuttuu se kansan silmissä ainoaksi totuudeksi. Tässä aktiivitoimiksi nimitetyssä järjestelmässä uusia omavastuupäiviä tulisi, jos työtön ei […]

Lue lisää

Tulevaisuuden nakertajat ja rakentajat

Suomea on koetellut ennätyksellisen pitkä taloustaantuma. Valtiovarainministeriön virkamiehet, pankkien ekonomistit ja EK ovat todenneet laman johtuvan suurista työvoimakustannuksista, vähäisestä työvoimasta ja julkisen sektorin suuresta koosta. Palkka-alesta puhuttaessa leikkaaja-apostolit tarkoittavat toki vain tavallisten työntekijöiden palkkoja. Heidän mielestään yhtiöiden johtajat ovat ansainneet monikymmenkertaiset palkkansa, ja johtajille kohdistuu enintään kainoja pyyntöjä talkoisiin osallistumisesta. Jostain syystä pyyntöihin ei ole […]

Lue lisää

Paikallinen sopiminen edellyttäisi todellista tasavertaisuutta

  Paikallisen sopimisen lisääminen on asia, jota jokaisen itseään kunnioittavan työnantajan on vaadittava, olipa kyse maailmanlaajuisesti toimivasta suuryrityksestä tai yhden työntekijän työllistävästä kiinteistöhuoltoyrityksestä. Maan hallitus on sekin toiminut varsin aktiivisesti ja ajanut paikallisen sopimisen lisäämistä, vaikka kilpailukykysopimuksessa asia jätettiin työmarkkinaosapuolten selvitettäväksi. Suomen Yrittäjät ovat pitäneet asiasta kaikkein suurinta meteliä. He halusivat kilpailukykysopimuksen sisältävän muotoilun, jossa […]

Lue lisää

Uusiin haasteisiin

Tämä vuosi alkoi osaltani eri lailla kuin aiemmat. Aamulla suuntaan kohti Hakaniemeä ja Rakennusliiton keskustoimistoa sekä uutta työpaikkaa. Aloitin Tammikuussa työt talonrakennusalan työehtotoimitsijana. Rakennustyömailla olen kerinnyt työskentelemään 15 vuotta eli koko työikäni. Työkseni tein muuraus- ja laatoitustöitä, työnantajina pienet rakennusliikkeet ja yksityiset työnantajat. Oppini ammattiin sain isältäni, jolla oli pitkä kokemus muuraustöistä sekä ay-toiminnasta. Vaikka […]

Lue lisää

Tempputyöllistämistä

Menneinä vuosina porvaripuolueet, Kokoomus etenkin, arvosteli vasemmistopuolueita tempputyöllistämisestä. Nyt nämä vallankahvassa olevat puolueet ovat itse tekemässä todellisen tempun työllisyyden nimissä. Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle työsopimuslakimuutoksista. Kuten ennenkin, muutokset oikeutetaan työllisyyslupauksin. Perustelut, puhumattakaan tutkimukseen perustuvasta analyysistä jäävät jälleen puuttumaan. Tarkastellaanpa vähän mitä on luvassa ja miksi. Koeaikaa ollaan pidentämässä kuuden kuukauden mittaiseksi entisen neljän kuukauden […]

Lue lisää

Kesä tulee, oletko valmis?

  Jokainen tietää että lehtien lööpit kierrättävät samoja aiheita vuodesta toiseen. Valitsin sään. Sandaalit on haettu vintiltä ja voidaan taas jännittää, tarvitaanko niitä juhannuksena. Rakennusalan työehtosopimuksissa on eri tavalla huomioitu sääolosuhteita. Pakkanen, sadepäivät, tuuli tai kuumuus koskettavat joiltain osin jokaista työntekijää, sopimusalasta riippumatta. Erityisesti asfaltti- ja vedeneristysalan työt altistavat tekijänsä kuumalle. Kattotöissä auringon paahteen lisäksi […]

Lue lisää

Tapaturman sattuessa

  Tiesithän, että Rakennusliitto avustaa jäseniään myös työtapaturmiin liittyen? Rakennusteollisuuden toimialoilla sattuu vuosittain lukuisia tapaturmia, jotka johtavat eriasteisiin loukkaantumisiin. Rakennusteollisuus RT:n julkaiseman tiedon mukaan vuonna 2015 RT:n jäsenyrityksissä sattui 1007 tapaturmaa, joista vakavia tapaturmia oli 101 kappaletta. Vakavalla tapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, jonka aiheuttama vamma jää suurella todennäköisyydellä pysyväksi ja vaikeuttaa loukkaantuneen normaaleja toimintoja. Vakuutusyhtiölle tulee […]

Lue lisää

Pölyntorjunnan mutkia

Vuonna 2009 kesäkuussa tuli voimaan asetus rakennustyön turvallisuudesta. Tuon asetuksen yksi tiukimmista uusista vaatimuksista oli pölyntorjunta rakennustyömailla. Asetus edellytti työmaita mittaamaan pölyn haitallisia pitoisuuksia ja mitä lähempänä haitallisia raja-arvoja ollaan, sitä useammin pölyn raja-arvoja pitäisi mitata. Asetuksen edellyttämää mittausta tai pölyttömyyttä eivät lunastaneet talonrakennustyömaat, eivätkä työsuojeluviranomaiset valvoneet työmaatarkastuksien yhteydessä asetuksen edellyttämällä tavalla. Pölyntorjunta alkoi parantua […]

Lue lisää

Työreformia kansalle

Suomen hallitus on lukenut huonosti historian läksynsä, samaa työreformia tarjotaan kansalle kuin Thatcher ja Reagan tekivät omalle kansalle vuosikymmeniä sitten. Pisimmälle 1990-luvun huumassa työmiesten nöyryyttämisessä meni kuitenkin Uusi-Seelanti, jossa lopetettiin työehtosopimusten yleissitovuus, kiellettiin lähes kaikki lakot eikä ay-liikettä tunnustettu neuvotteluosapuoleksi. Seurauksena siellä kuten Englannissa ja USA:ssa on ollut työtä tekevä köyhälistö. Joka kolmas työntekijä on […]

Lue lisää