Rakennusliiton vierailijablogi

Uusiin haasteisiin

Tämä vuosi alkoi osaltani eri lailla kuin aiemmat. Aamulla suuntaan kohti Hakaniemeä ja Rakennusliiton keskustoimistoa sekä uutta työpaikkaa.

Aloitin Tammikuussa työt talonrakennusalan työehtotoimitsijana.

Rakennustyömailla olen kerinnyt työskentelemään 15 vuotta eli koko työikäni. Työkseni tein muuraus- ja laatoitustöitä, työnantajina pienet rakennusliikkeet ja yksityiset työnantajat. Oppini ammattiin sain isältäni, jolla oli pitkä kokemus muuraustöistä sekä ay-toiminnasta. Vaikka tein monipuolisesti alani töitä, on työehtotoimitsijana työnkuvani paljon laajempi. Vastuualueellani on useita ammattialoja. Suurimpana rakennustyöntekijät, telineasentajat, muurarit ja rapparit, laatoittajat ja sementtimiehet

Kuluneen puolen vuoden aikana toimitsijantyössä on jo saanut jonkinlaisen kokonaiskuvan rakennusalasta. Työmaakäynneillä kuulee alan epäkohdista. Viime vuosina monelle on aiheuttanut huolta työn määrä. Seuraavasta työmaasta ei välttämättä ole tietoa. Korkea työttömyys on ollut pitkään riesana ja ilta-uutisissa synkistellään talousasioissa liikaakin. Toisaalta liian tiukat aikataulut rassaavat koko ajan enemmän niitä, joilla töitä on.

Esille nousevat usein jo pitkältä ajalta tutut aiheet kuten juuri kiire, pitkät aliurakoinnin ketjut, valvonnan ja suunnittelun puute. Ainakaan pääkaupunkiseudulla työt harvoin pysähtyvät puoli neljältä. Ne jatkuvat ilman valvontaa illat ja viikonloput. Näistä asioista varmasti löytyvät suurimmat syyt myös rakentamisen paljon esille tulevaan mahdolliseen huonoon laatuun. Ulkomaalaisia rakentajia työskentelee täällä paljon. Monella heistä ei ole tietoa työehdoista ja ammattiliitosta. Palkat alittavat usein työehtosopimuksen vähimmäistason.

Helposti mieleen tulee asioista vain puutteet ja epäkohdat. Paljon on kuitenkin alalla menty eteenpäin ja muun muassa työehtosopimuksiin on vuosien saatossa tullut paljon parannuksia.

Urakkahinnoittelut on uudistettu ja selkeytetty vastaamaan paremmin nykyaikaa. Teline- ja sääsuoja-asentajille on neuvoteltu urakkahinnoittelu, jonka ansiosta myös näillä töillä pääsee urakkamääräysten piiriin ja ansiotaso toivottavasti paranee.

Monilla muilla aloilla käytössä olevat 0-tuntisopimukset olivat aiemmin etenkin vuokrafirmoissa työskentelevien rakennustyöntekijöiden harmina. Ne pitäisi nyt olla rakennusalalla historiaa. Vähintään kuluvan ja seuraavan tilikauden työpäivät ja tunnit pitää olla työntekijällä tiedossa.

Työturvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota ja se on varsinkin isoimmilla työmailla hyvällä mallilla. Rakentajia työskentelee paljon työsuhteessa myös pientalotyömailla. Työntekijän palkkaaminen ja palkan maksaminen on helpottunut viime vuosina paljon. Palkanmaksuun on tullut avuksi palkkaus.fi palvelu, jota Rakennusliitto on ollut mukana kehittämässä. Laskuri löytyy myös liiton kotisivuilta.

Rakennusalalta kuulee pitkästä aikaa muutenkin hyviä uutisia. Rakentaminen näyttäisi tänä vuonna lisääntyvän, pitkästä aikaa. Toivottavasti kuopan pohja on saavutettu ja suunta on nyt ylöspäin.

Hyvää kesän jatkoa,

Jarmo Järvinen
työehtotoimitsija