Rakennusliiton vierailijablogi

Tempputyöllistämistä

Menneinä vuosina porvaripuolueet, Kokoomus etenkin, arvosteli vasemmistopuolueita tempputyöllistämisestä. Nyt nämä vallankahvassa olevat puolueet ovat itse tekemässä todellisen tempun työllisyyden nimissä.

Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle työsopimuslakimuutoksista. Kuten ennenkin, muutokset oikeutetaan työllisyyslupauksin. Perustelut, puhumattakaan tutkimukseen perustuvasta analyysistä jäävät jälleen puuttumaan. Tarkastellaanpa vähän mitä on luvassa ja miksi.

Koeaikaa ollaan pidentämässä kuuden kuukauden mittaiseksi entisen neljän kuukauden sijaan. Koeaikana työntekijä on käytännössä täysin työnantajan armoilla. Työsuhteen voi päättää koeaikana ilman irtisanomisaikaa syitä syvempiä kertomatta.

Takaisinottovelvollisuutta ollaan lyhentämässä. Kun työntekijä irtisanotaan taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä, koskee työnantajaa nk. takaisinottovelvollisuus seuraavan yhdeksän kuukauden ajan. Käytännössä ennen uusien työntekijöiden palkkaamista työnantajan tulee tiedustella työvoimaviranomaisilta, onko irtisanottuja työntekijöitä vielä työnhakijoina. Jos ei ole, voidaan vapaasti palkata uusia työntekijöitä. Tätä takaisinottovelvollisuuden määräaikaa ollaan nyt lyhentämässä neljän kuukauden mittaiseksi.

Määräaikaisen työsuhteen solmimisedellytyksiä ollaan vesittämässä. Määräaikaisen työsuhteen solmimiselle tulee olla perusteltu syy, kuten sijaisuus tai yksittäinen projekti. Uuden lakiesityksen mukaan määräaikaisen työsopimuksen voisi solmia ilman perusteltua syytä jos työntekijä on ollut työttömänä 12 kuukautta.

Kysymys kuuluu: Kuinka monta työpaikkaa syntyy näillä hallituksen esittämillä lakimuutoksilla?

Ymmärrän vaikka en hyväksy hallituksen esityksiä. Ymmärrän siksi, että oikeistopuolueet arvojensa mukaisesti haluavat nöyrempää, joustavampaa ja helpommin pois potkittavaa työvoimaa. Olisi kuitenkin reilua sanoa suoraan mitä halutaan ja mitä tarkoitetaan. Työllisyyden parantamisella ratsastaminen on suorastaan irvokasta teatteria kun kansaa manipuloidaan ymmärtämään lakimuutosten välttämättömyys. Tässä manipuloinnissa ei valtamedian osuus ole vähäinen.

Kaikki tämä vain hetki sen jälkeen kun kilpailukykysopimus on allekirjoitettu, sattumaako – tuskin.

Nykylainsäädäntö ei estä työntekijän palkkaamista eikä irtisanomista. Jos työtä ei ole niin sitä ei ole ja työntekijä voidaan laillisesti irtisanoa tai lomauttaa. Tämä tosiasia jää lähes täysin huomiotta keskusteltaessa lakimuutosten välttämättömyydestä. Kokonaan toisen luokan juttu on Kokoomuksen tavoite työehtosopimusten yleissitovuuden poistamisesta. Siihen verrattuna nämä muutokset ovat lastenleikkiä.

Kimmo Palonen
neuvottelupäällikkö