Rakennusliiton vierailijablogi

Rakentajien sosiaalitilat päin penaalia 

Viime aikoina julkisuudessa on ollut laajasti esillä rakennustyömaiden sosiaalitilat ja työmaiden käytännöt koronaviruksen aikana. Esiin on noussut varsinkin käytössä olevien sosiaalitilojen ahtaus ja huono hygienia. Edes nykylainsäädännön mukaista päivittäistä siivoamista ei tehdä sosiaalitiloissa. Rakentajille sosiaalitilat ovat kuitenkin rakennustyömaan tärkein paikka työssäjaksamisen kannalta.  

Rakentajien sosiaalitilat ovat monella työmaalla perustettu lainsäädännön ohjauksen ja aikojen saatossa muotoutuneiden käytäntöjen mukaan. Isoilla rakennustyömailla työmaamestarien ilmastoidut sosiaalitilakopit ovat työntekijöiden sosiaalitilojen yläpuolella, josta nyky-työmaamestarit kiireisinä luovat katseita työmaalle kasaantuneiden toimistotöidensä lomassa. Työntekijöiden ilmastoimattomat sosiaalitilat ovat työmaamestarien koppien alapuolella ja järjestetty erillisiin pukukoppeihin. Näissä tiloissa ovat omat kuppikuntansa, joita ovat pääurakoitsijan työntekijät, ali- ja sivu-urakoitsijat, vuokratyöntekijät sekä eri kansallisuuksien edustajat.  

Rakennustyömaiden sosiaalitilaratkaisut pistävät työntekijät omiin sosiaalisiin lokeroihinsa ja tämä tilanne ruokkii helposti epätasa-arvoa, vähättelyä vuokratyövoimaa kohtaan ja jopa rasistista ilmapiiriä ulkomaalaista työvoimaa kohtaan. Työntekijöiden sosiaalitilalokeroinnissa annetaan tilaa epäluulolle ja ollaan helposti tilanteessa, jossa vastakkain ovat meidän ja toisten työntekijät. 

On hienoa, että naiset ovat enenevissä määrin löytäneet tiensä rakentamisen toimialoille. Ikävä kyllä, liian usein erillisiä sosiaalitiloja työvaatteiden vaihtoon ja peseytymiseen ei edelleenkään saada järjestettynä naisille. Ratkaisuksi koitetaan sovitella jostain ”miesten ” sosiaalitilan nurkkauksesta tilaa tai hyvänä ideana saatetaan pitää esim. naismaalarille järjestettävää työvaatteen vaihtoa mestarin kopin nurkkauksesta, mihin katseet ei mahdollisesti yllä. Työnantajat, te ette ole onnistuneet ottamaan naisrakentajia tervetulleina ja yhdenvertaisena työmaillenne. 

Laadullisesti huonoissa sosiaalitiloissa ja nykymuotoisesti järjestetyissä sosiaalitiloissa voidaan työyhteisönä huonosti. Työhöntulo ketuttaa jo aamusta. Ajatellaan, että kun meistä ei välitetä, niin paskaako minäkään välitän teistä. Työnantajat menettävät laadullisesti huonojen ja määrällisesti liian niukkojen sosiaalitilojen vuoksi työmaan hyvän yhteishengen, jonka puuttuminen koituu ennen kaikkea työnantajan, mutta myös meidän kaikkien rakentajien tappioksi. Alan vetovoimaisuus mitataan myös sosiaalitilojen laadussa. Kuka haluaa aloittaa työpäivänsä, tauottaa työpäiväänsä tai lopettaa työpäivänsä likaisissa ja alimitoitetuissa sosiaalitiloissa? 

Mikä lääkkeeksi sosiaalitilojen kuntoon saattamiseksi? Yksi tie on lainsäädännön päivittäminen. Tänä syksynä sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa aukeaa ryväs rakentamista koskevaa työturvallisuussäätelyä. Vanha päätös rakennustyömaiden sosiaalitiloista tulee tällöin myös päivitettäväksi. Rakennustyömaita koskeviin sosiaalitilamääräyksiin tulee kirjoittaa sisältöä niiden nykyaikaistamisesta. Esim. kaksi pukukaappia työvaatteille ja siviilivaatteille on mielestämme nykykäytäntöä, joka tulisi olla arkipäivää rakennustyömailla, mutta kun ei ole. Sosiaalitilojen viilennys ilmastoinnilla on myös tarpeen ja välttämätöntä kuumina kesinä. Tässä vain muutama parannus, jotka tulisi kirjata uudistettaviin sosiaalitilamääräyksiin. Ei kohtuuttomia pyyntöjä. 

Paljon on tehtävää rakentajien sosiaalitilojen kuntoon saamiseksi, niin lainsäädännön, valvonnan ja sekä asiaan puuttumisen osalta. Sormien läpi katseleminen on loputtava. Rakennusliitossa olemme teitä varten ja käytettävissänne sosiaalitilojen kuntoon saamiseksi. Tähän tarvitaan kuitenkin yhteistyötä. Tarvittaessa voimme vetää myös viranomaiskortin sosiaalitilojen kuntoon saamiseksi. Pistetään yhdessä toimeksi! 

Turvallista syksyä 

Tapio jääskeläinen 
Työympäristöasiantuntija
Rakennusliitto ry