Rakennusliiton vierailijablogi

Pysytään turvassa ja terveenä

Tällä viikolla on vietetty Tapaturmapäiväkampanjaa, joka huipentuu tänään perjantaina 13. päivä. Kannattaa olla tarkkana mestalla, sillä tilastollisestikin rakentajille tapaturma-alttiita päiviä ovat työviikon alku ja loppupään päivät. Lisäksi työtapaturmia sattuu enemmän lähellä lomien alkamista ja lomilta palattaessa mestalle takaisin töihin. Liekö meidän rakentajien ajatukset paikka paikoin jo lomalla tai vielä lomalla ja tällöin emme ole valppaina mestalla vaaran paikoilla.

Toki ainainen kiire ja mestojen alati muuttuvat olosuhteet luovat meille rakentajille haasteelliset olosuhteet tehdä työtä turvallisesti. Ikävä kyllä rakentajille sattuu vielä kaatumisia ja putoamisia, joissa loukkaannutaan usein vakavasti.

Aika useat rakentajat sanovat, että Euroopan unionista ei tule meille kansallisesti kuin pelkkää kuraa niskaan. EU:ssa oli kuitenkin pitkään valmisteltu kvartsipölyn saattamista tiettyinä pitoisuuksina syöpävaaralliseksi aineeksi. EU:n työskentely toi suomalaisille rakentajille tämän vuoden alusta työterveyttä ja työturvallisuutta parantavan jackpotin, kun kansallisella asetuksella määriteltiin kvartsi syöpävaaralliseksi tietyin pitoisuuksin.

Keskustelu kvartsipölyn haitallisuudesta, torjunnasta ja syöpävaarallisuudesta on saattanut tällä hetkellä keskittyä talonrakentamisen ympärille. Meidän pitää keskuudessamme selvittää   kvartsipölyn ilmaantuminen ja torjuminen kaikilla rakentamisen toimialoilla. Rakentamisen toimialoilla tarvitaan totaalinen asennemuutos pölyntorjunnassa. Vastuita kvartsipölyntorjunnasta on laitettu niin rakennushankkeeseen lähtijälle, työmaan päätoteuttajalle kuin yksittäiselle työnantajallekin.

Kvartsipölyn syöpävaaralliseksi toteamisen myötä työnantajalle tuli vuoden vaihteessa myös seuranta ja selvitysvelvollisuus siitä, altistutaanko työssä kvartsipölylle. Työnantajien pitäisi nyt parasta aikaa kerätä tiedot ensin omaan työnantajaluetteloonsa. Tämän luettelon tietojen pohjalta työnantajan pitää tehdä ilmoitukset ASA-rekisteriin takautuvasti kalenterivuosi kerrallaan. Vuoden 2020 osalta ilmoitukset tulee tehdä vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Työterveyslaitos ylläpitää ASA-rekisteriä. (ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri. Rekisteri perustuu lakiin (452/2020) ja Työterveyslaitos on ylläpitänyt sitä vuodesta 1979.)

Nyt on aika toimia. On tärkeää, että työnantajat toteuttavat työmailla ja työpaikoilla tehokkaasti kvartsipölyntorjunnan, kuten laki syöpävaarallisista aineista edellyttää. Laki myös velvoittaa työnantajaa ilmoittamaan työntekijät Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin.

Meillä on vain ja ainoastaan yksi terveys, jota ei saa takaisin, jos sen menettää. Pitäkäämme siis terveydestämme huolta.

Turvallista työpäivää ja kampanjan tapaturmapäivää toivottaen

Tapio Jääskeläinen
työympäristöasiantuntija
Rakennusliitto 

 

Asiaan liittyen linkkejä:
Työterveyslaitos: ASA-rekisteri
Työterveyslaitos: Kvartsi