Rakennusliiton vierailijablogi

Mikä ihmeen maakokous?

 

Etenkin nuorempien jäsenten suunnalta on kantautunut kysymyksiä, mikä maakokous on? Tällä neuvoa-antavalla jäsentapahtumalla on vahva perinne Rakennusliitossa. Yritän suomentaa sitä tässä tekstissä, mutta ensin taustaa.

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja sen jäsenjärjestöt, erityisesti Teknologiateollisuus ry ovat olleet vaatimassa ”kikyttelylle” jatkoa. Vaikka keväisten eduskuntavaalien jälkeen muodostettu Antti Rinteen johtama hallitus on ottanut edeltäjäänsä nähden rakentavamman toimintatavan yhteistyöhön työmarkkinajärjestöjen kanssa, ei työmarkkinakierroksesta tule helppo.

Posti ja logistiikka-alan ammattiliitto PAU joutui jäsentensä palkkoja ja liiton sopimusoikeutta puolustaakseen julistamaan kolmipäiväisen koko alaa koskevan työtaistelun syyskuun alkuun.

Teollisuudessa sopimusneuvottelut ovat jo käynnistyneet. Heidän sopimuskautensa päättyy lokakuun lopussa. Yksityinen ja julkinen palvelusektori tulevat perässä.

Työnantajapuoli vaatii kikyn talkoopäiville jatkoa, tai vähintään niiden huomioimista sopimusten kustannustasoa laskettaessa. EK:n harjoittamassa työmarkkinamatematiikassa kolmen talkoopäivän hinta on 1,5 prosenttia. Vakavalla naamalla tätä tultaneen tarjoamaan meillekin, vaikka emme ottaneet talkoopäiviä omiin sopimuksiimme.

Rakennusliton kaikki työehtosopimukset ovat katkolla vapun alla ensi keväänä. Valmistautuminen kierrokseen on jo käynnissä. Kutsu kaikkia sopimusalojamme koskevaan, koko maata käsittävään neuvoa-antavaan kokoukseen, maakokoukseen, on lähetetty jäsenyhdistyksille eli ammattiosastoille elokuun alussa.

Ammattiosastoja on pyydetty järjestämään keskustelu/evästystilaisuuksia aiheesta ja lähettämään edustajiaan maakokoukseen. Alueellisista/paikallisista evästystilaisuuksista kannattaa kysellä työyhteisösi luottamushenkilöiltä, ammattiosastosi toimihenkilöiltä tai liiton lähimmästä aluetoimistosta. Tässä tilaisuudessa voit myös ilmoittaa mahdollisesta halukkuudestasi lähteä edustamaan ammattiosastoasi/ammattiryhmääsi maakokoukseen.

Scandic Helsinki Aviacongressissa Vantaalla 2.–3.11. järjestettävässä maakokouksessa esitellään myös alakohtaiset yhteenvedot alkusyksyn jäsenkyselyistä

 

Ammattiosastojen säätömääräiset syyskokoukset
15.10. – 15.12. välisessä aikaikkunassa

Ammattiosastojen hallituksilla on heti alkusyksystä työlistallaan vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu. Päätökset tulevasta toiminnasta ja vastuullisista toimijoista tehdään sääntömääräisissä syyskokouksissa, jotka ammattiosastojen tulee pitää 15.10. – 15.12. välisessä aikaikkunassa.

Näin liittokokousvuonna ammattiosastojen tulee käsitellä ja vahvistaa syyskokouksessaan liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen pohjalta säännöt yhdistykselle. Me kaikki Rakennusliiton henkilöjäsenet kuulumme liittoon oman ammattiosastomme kautta. Meillä kaikilla on myös oikeus osallistua osastomme toimintaan.

Otetaan ammatillinen järjestäytyminen puheeksi omassa työyhteisössä – tarjotaan jäsenyyttä ”villeille”. Rakennusliittoon kuuluminen on osa ammatillista pätevyyttä.

Jukka Asikainen
järjestöpäällikkö